Τι εξετάσεις χρειαζόμαστε?

Τα αγγειακά νοσήματα εκτός της κλινικής εκτίμησης του ιστορικού και της συπτωματολογίας απαιτούν εργαστηριακή επιβεβαίωση. Οι αγγειακοί υπέρηχοι (triplex αγγείων) είναι η πρώτη εξέταση που συστήνεται , καθώς είναι μια εξέταση αξιόπιστη, γρήγορη, αναίμακτη και ανώδυνη, διαθέσιμη σε πολλά κέντρα, χωρίς ακτινοβολία και με μικρό κόστος. Σε μερικές παθήσεις προκειμένου να εκτιμηθεί η βαρύτητα του νοσήματος αλλά και η πιθανότητα μελλοντικής επέμβασης συστήνεται διενέργεια αγγειογραφίας, είτε κλασικής ψηφιακής αγγειογραφίας (DSA) είτε αξονικής (CTA) ή μαγνητικής αγγειογραφίας (MRA).

Οι εξετάσεις αυτές χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς φορείς και γίνονται σε Δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και ιδιωτικά εργαστήρια καθώς και ιατρεία που διαθέτουν μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

Ακολουθούν οι παρακλινικές εξετάσεις που συστήνονται σε κάθε ενότητα αγγειακών παθήσεων, οι οποίες όμως πρέπει να διενεργούνται υπό την καθοδήγηση του θεράποντος Αγγειοχειρουργού.

 

ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

 • Υπερηχογράφημα (triplex) φλεβών κάτω άκρων
 • Χαρτογράφηση του επιπολής φλεβικού δικτύου
 • Αξονική ή μαγνητική φλεβογραφία (CTV/ MRV) επί ενδείξεων
 • Φωτογραφία των άκρων face και profil σε ορθία θέση

ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

 • dDimers (εξέταση αίματος)
 • Υπερηχογράφημα (triplex) φλεβών κάτω άκρων
 • Αξονική τομογραφία πνευμονικών αρτηριών (CTPA) (επί ενδείξεων)

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ

 • Υπερηχογράφημα (triplex) καρωτίδων
 • Holter ρυθμού
 • Υπερηχογράφημα (triplex) καρδιάς
 • Αξονική τομογραφία (CT) εγκεφάλου κατά περίπτωση
 • Κλασική ψηφιακή/ Αξονική/ Μαγνητική αγγειογραφία (DSA/ CTA/ MRA) επί ενδείξεων

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ

 • Υπερηχογράφημα (triplex) αορτής και λαγονίων αρτηριών
 • Υπερηχογράφημα (triplex) αρτηριών κάτω άκρων
 • Σφυρο-βραχιόνιος δείκτης (ΣΒΔ) σε ηρεμία και κόπωση
 • Κλασική ψηφιακή/ Αξονική/ Μαγνητική Αγγειογραφία μετά από εκτίμηση (DSA/ CTA/ MRA)

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

 • Υπερηχογράφημα (triplex) αορτής και λαγονίων αρτηριών
 • Αξονική αγγειογραφία άνω&-κάτω κοιλίας (CTA)
 • Αξονική αγγειογραφία θώρακος (CTA)

ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

 • Υπερηχογράφημα (triplex) φλεβών κάτω άκρων
 • Χαρτογράφηση επιπολής φλεβικού δικτύου
 • Αξονική ή μαγνητική φλεβογραφία (CTV/ MRV) επί ενδείξεων
 • Φωτογραφία των άκρων face και profil σε ορθία θέση